top of page
Đại lộ lướt sóng NYIF LLC
Thông tin
Số lượng nhà đầu tư EB-5
96

Số tiền huy động

48.000.000 USD

Tình trạng hiện tại
Xây dựng hoàn thiện
Đã đăng ký đầy đủ
Location

NYIFund sẵn sàng cung cấp cho bạn thêm thông tin và trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có. Liên hệ chúng tôi.

bottom of page