top of page
United States of America permanent resid

Thẻ xanh

Chương trình Thẻ xanh Nhà đầu tư

Lợi ích của việc có được

Thẻ xanh Hoa Kỳ

  • Sống, làm việc hoặc nghỉ hưu ở Mỹ

  • Làm việc hoặc đến thăm các quốc gia khác miễn là bạn duy trì nơi cư trú tại Hoa Kỳ

  • Tài trợ thẻ xanh cho người thân

  • Không cần giấy phép lao động để làm việc ở Mỹ

  • Bạn phải trả chi phí học tập giống như cư dân Hoa Kỳ

  • Sau 5 năm kể từ khi nhận được thẻ xanh, bạn đủ điều kiện nhập quốc tịch Hoa Kỳ

Lợi ích của việc có được

Thẻ xanh thông qua Trung tâm khu vực

  • Không cần nhà tài trợ

  • Không có sự giám sát hàng ngày về khoản đầu tư của bạn

  • Không yêu cầu tiếng Anh

bottom of page