top of page
Công viên trung tâm NYIF, LLC
Thông tin
Số lượng nhà đầu tư EB-5
22

Tăng số tiền

11.000.000 USD

Tình trạng hiện tại

Xây dựng hoàn thiện

Đã đăng ký đầy đủ

Vị trí

NYIFund sẵn sàng cung cấp cho bạn thêm thông tin và trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có. Liên hệ chúng tôi.

bottom of page