top of page
Bến tàu hải quân NYIF Ironstate, LLC
Vị trí

Tòa án bến tàu hải quân 7

Đảo Staten, NY 10304

Thông tin
Số lượng nhà đầu tư EB-5
50

Số tiền huy động

25.000.000 USD

 
Tình trạng hiện tại

Xây dựng hoàn thiện

Khoản vay được hoàn trả

NYIFund sẵn sàng cung cấp cho bạn thêm thông tin và trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có. Liên hệ chúng tôi.

bottom of page