top of page
THÀNH PHỐ NYIF JERSEY
Thông tin
Số lượng nhà đầu tư EB-5
80

Tăng số tiền

64.000.000 USD

Tình trạng hiện tại
Đang xây dựng
Đã đăng ký đầy đủ
Trang mạng
www.nyifjerseycity.com
Vị trí
twitter-img.webp

NYIFund sẵn sàng cung cấp cho bạn thêm thông tin và trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có. Liên hệ chúng tôi.

bottom of page