top of page
Logo độ phân giải cao của Roe Corporation_edited.png

Tập đoàn Roe là một văn phòng gia đình bất động sản dành cho gia đình Roe tập trung vào các bất động sản ở khu vực Metro của Thành phố New York. Tập đoàn Roe là công ty bất động sản hàng đầu tích hợp với các hoạt động kinh doanh quản lý, giao dịch và phát triển đầu tư mạnh mẽ. Gia đình Roe có hơn 35 năm kinh nghiệm sở hữu bất động sản nhà ở và thương mại tại Thành phố New York.

Trong kinh doanh, lợi nhuận là thước đo của sự thành công. Đó là lý do tại sao tại Roe Corporation, chúng tôi cam kết cung cấp các giải pháp bất động sản nhằm tối đa hóa hiệu quả kinh doanh và nâng cao khả năng sinh lời. Cho dù đó là tạo ra giá trị hay xác định hiệu quả vận hành cho cơ sở vật chất, nhóm của chúng tôi đều sử dụng kiến thức chuyên sâu về bất động sản đã tiếp xúc với nhiều khía cạnh khác nhau của bất động sản bao gồm mua, bán, phát triển, xây dựng và quản lý.

Tại Roe Corporation, từ lâu chúng tôi đã tin tưởng rằng một tổ chức bền vững phải cam kết về mặt chiến lược và văn hóa để đạt được sự phát triển kinh tế, làm giàu cho xã hội và bảo vệ môi trường. Đó là một cam kết bao gồm từ việc thực hiện các giá trị doanh nghiệp của chúng tôi đến việc cung cấp nhất quán các giải pháp bền vững về môi trường và sự thịnh vượng lâu dài.

Để biết thêm thông tin vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại www.roecorp.com .

bottom of page